• Image

S ohledem na citlivost rodinných vazeb poskytujeme právní služby v oblasti rodinného a dědického práva či svěřenských fondů.

Mezi nejčastěji poskytované právní služby patří:

  • rozvod manželství
  • úprava poměru k nezletilým dětem včetně otázky výživného
  • vypořádání společného jmění manželů
  • zastupování dědiců v řízení před notářem a dědickým soudem
  • sepis závěti, listin o vydědění, příprava a sepis dědických smluv
  • zastupování ve sporech o neplatnost závěti nebo listiny o vydědění
  • zakládání svěřenských fondů jako zvláštního způsobu správy majetku

Potřebujete bližší informace? Kontaktujte náš přímo nebo prostřednictvím formuláře.

Odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí jeho smlouvou s klientem; není-li odměna advokáta takto určena, řídí se ustanoveními vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.

Naše obvyklá hodinová sazba činí 2.000,- Kč, v jednotlivých případech zohledňujeme individuální situaci klienta.

Pověřenou osobou k mimosoudnímu řešení pro oblast spotřebitelských sporů mezi klientem a advokátem je Česká advokátní komora, a to na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.