Sepisování smluv a listin

Trestní právo

Zastupování v řízeních

 

Obchodní společnosti

Nemovitosti

Vymáhání a správa pohledávek

 

Rodina, dědictví a svěřenské fondy

Dopravní nehody

Náhrada škody a nemajetkové újmy