Dopravní nehody

Sepisování smluv a listin

Trestní právo

 

Zastupování v řízeních

Obchodní společnosti

Nemovitosti

 

Vymáhání a správa pohledávek

Rodina, dědictví a svěřenské fondy

Náhrada škody a nemajetkové újmy