• Image

Naše kancelář zajišťuje přípravu smluvní dokumentace, hlavních typů smluv a listin, jakož i přípravu komplexních smluv včetně všeobecných obchodních podmínek, zajištění závazků a dalších.

Nejvíce poptávané typy smluv:

  • smlouvy o převodech nemovitostí
  • dohody o věcných právech k nemovitostem
  • nájemní smlouvy
  • smlouvy o dílo zejména v oblasti stavebnictví a software
  • smlouvy nepojmenované řešící konkrétní situaci klienta

Potřebujete bližší informace? Kontaktujte náš přímo nebo prostřednictvím formuláře.

Odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí jeho smlouvou s klientem; není-li odměna advokáta takto určena, řídí se ustanoveními vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.

Naše obvyklá hodinová sazba činí 2.000,- Kč, v jednotlivých případech zohledňujeme individuální situaci klienta.

Pověřenou osobou k mimosoudnímu řešení pro oblast spotřebitelských sporů mezi klientem a advokátem je Česká advokátní komora, a to na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.