• Image

Komplexní právní poradenství poskytované v souvislosti s činností obchodních společností a jejich správou.

Poskytujeme poradenství v souvislosti s činností obchodních společností navenek vůči obchodním partnerům i orgánům veřejné správy, tak i ve vztahu k jejich vnitřnímu fungování. Našim klientům pomáháme s realizací korporátních struktur pro potřeby jejich úspěšného podnikání a pečlivou ochranu jejich budoucích potřeb zahrnující zejména:

  • zakládání a registrace obchodních společností a provádění změn v jejich struktuře
  • poradenství v oblasti správy obchodních společností a odpovědnosti členů orgánů společností (corporate governance)
  • organizace, řízení a správa valných hromad, rozhodování jednatelů, představenstev, správních a dozorčích rad
  • poradenství v oblasti rodinných firem
  • poradenství v oblasti cenných papírů, směnek, šeků
  • poradenství v oblasti zaměstnanců, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • poradenství v oblasti ochrany před nekalou soutěží atd.

Při poskytování služeb obchodním společnostem dle potřeby úzce spolupracujeme s vybranou notářskou kanceláří a daňovými poradci.

Potřebujete bližší informace? Kontaktujte náš přímo nebo prostřednictvím formuláře.

Odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí jeho smlouvou s klientem; není-li odměna advokáta takto určena, řídí se ustanoveními vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.

Naše obvyklá hodinová sazba činí 2.000,- Kč, v jednotlivých případech zohledňujeme individuální situaci klienta.

Pověřenou osobou k mimosoudnímu řešení pro oblast spotřebitelských sporů mezi klientem a advokátem je Česká advokátní komora, a to na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.