• Image

S ohledem na dlouholetou praxi v oblasti trestního práva poskytujeme našim klientům služby na nejvyšší úrovni, a to především:

  • obhajobu ve všech stádiích trestního řízení
  • zastupování ve vykonávacím řízení (včetně zastupování v řízení o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody)
  • zastupování poškozeného v řízení o náhradu škody v rámci trestního řízení

Potřebujete bližší informace? Kontaktujte náš přímo nebo prostřednictvím formuláře.

Odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí jeho smlouvou s klientem; není-li odměna advokáta takto určena, řídí se ustanoveními vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.

Naše obvyklá hodinová sazba činí 2.000,- Kč, v jednotlivých případech zohledňujeme individuální situaci klienta.

Pověřenou osobou k mimosoudnímu řešení pro oblast spotřebitelských sporů mezi klientem a advokátem je Česká advokátní komora, a to na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.