• Image

Naše klienty zastupujeme ve všech typech soudních, rozhodčích a správních řízení, vč. zastupování před Ústavním soudem ČR.

Rovněž radíme klientům a zastupujeme je v trestních řízeních, zajišťujeme vymáhání jejich nároků v exekučních, vykonávacích a insolvenčních řízeních, zastupujeme klienty v řízeních před obchodním rejstříkem, notáři nebo při likvidaci obchodních společností, kdy klientům:

  • radíme a zastupujeme je ve všech fázích výše uvedených řízeních
  • po pečlivé analýze, souvisejících rizik a zvážení všech řešení klientům navrhujeme účinnou procesní strategii dalšího postupu pro ochranu jejich práv, jakož i případné vhodné alternativy k dalšímu postupu
  • připravujeme a v rámci zastoupení za klienty podáváme relevantní procesní dokumenty, včetně žádostí o předběžná opatření, žaloby, návrhy, řádné a mimořádné opravné prostředky a ústavní stížnosti

Potřebujete bližší informace? Kontaktujte náš přímo nebo prostřednictvím formuláře.

Odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí jeho smlouvou s klientem; není-li odměna advokáta takto určena, řídí se ustanoveními vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.

Naše obvyklá hodinová sazba činí 2.000,- Kč, v jednotlivých případech zohledňujeme individuální situaci klienta.

Pověřenou osobou k mimosoudnímu řešení pro oblast spotřebitelských sporů mezi klientem a advokátem je Česká advokátní komora, a to na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.