• Image

V oblasti práv k nemovitým věcem poskytujeme právní poradenství a přípravu smluvní dokumentace při koupi a prodeji nemovitostí včetně bytů a nebytových prostor a dále v oblasti nájemního práva.

Rovněž poskytujeme právní poradenství při financování koupě nebo výstavby nemovitostí, jejich pojištění, v právních aspektech developerské činnosti vč. smluv o výstavbě a právního poradenství v oblasti stavebního práva, zastupování v řízení před stavebními a katastrálními úřady.

V návaznosti na poskytování právního poradenství spolupracujeme s vybranou realitní kanceláří a soudními znalci z oboru oceňování nemovitostí.

Potřebujete bližší informace? Kontaktujte náš přímo nebo prostřednictvím formuláře.

Odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí jeho smlouvou s klientem; není-li odměna advokáta takto určena, řídí se ustanoveními vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.

Naše obvyklá hodinová sazba činí 2.000,- Kč, v jednotlivých případech zohledňujeme individuální situaci klienta.

Pověřenou osobou k mimosoudnímu řešení pro oblast spotřebitelských sporů mezi klientem a advokátem je Česká advokátní komora, a to na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.