• Image

Zaměřujeme se na právní pomoc klientům při uplatnění jejich nároku na náhradu škody a nemajetkové újmy. Našim klientům zajišťujeme řádné uplatnění jejich nároků u škůdců či jiných odpovědných osob, a to i v případě soudního řízení.

V oblasti náhrady škody a nemajetkové újmy poskytujeme především tyto služby:

  • komplexní posouzení nároku na náhradu nemajetkové újmy (škody) či jiné související škody a jejich vyčíslení
  • zajištění znaleckých posudků a dalších potřebných dokumentů u kvalifikovaných znalců a renomovaných odborníků
  • převzetí právního zastoupení, zajištění jednání se škůdci či jinými odpovědnými osobami (zaměstnavateli, pojišťovnami atd.)
  • zastupování před soudy v případě, že nebude dobrovolně uhrazena náhrada nemajetkové újmy (škody)

Potřebujete bližší informace? Kontaktujte náš přímo nebo prostřednictvím formuláře.

Odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí jeho smlouvou s klientem; není-li odměna advokáta takto určena, řídí se ustanoveními vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.

Naše obvyklá hodinová sazba činí 2.000,- Kč, v jednotlivých případech zohledňujeme individuální situaci klienta.

Pověřenou osobou k mimosoudnímu řešení pro oblast spotřebitelských sporů mezi klientem a advokátem je Česká advokátní komora, a to na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.