• Image

Zastupujeme účastníky dopravních nehod, především osoby z dopravních nehod poškozené, jakož i pozůstalé po obětech dopravních nehod při vymáhání odškodnění v trestním či správním řízení.

Zajišťujeme kompletní právní servis při uplatňování a vymáhání náhrady škody poškozených dopravní nehodou, a to především:

  • komunikace s pojišťovnou
  • vyčíslení a uplatnění náhrady škody
  • uplatnění nároku na náhradu škody u soudu až po exekuční vymáhání nároků
  • právní zastoupení v trestním řízení

Potřebujete bližší informace? Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře.

Odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí jeho smlouvou s klientem; není-li odměna advokáta takto určena, řídí se ustanoveními vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.

Pověřenou osobou k mimosoudnímu řešení pro oblast spotřebitelských sporů mezi klientem a advokátem je Česká advokátní komora, a to na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.